afsluiten expositie '18

08 januari 2019

In oktober 2018 werd een tentoonstelling "de jaren '18" geopend. Vandaag werd symbolisch de expositie afgesloten.

Lees verder >>

Grenzeloos Erfgoed (Europa en de Bevelan

19 december 2018

Gelegen op het snijvlak van land en water zijn Goes en omgeving al vele eeuwen een factor van boven regionale rol.

Lees verder >>

Maand van het Religieus verleden.

22 november 2018

In het Europees jaar van het cultureel erfgoed is november het jaar van het Religieus verleden.

Lees verder >>

De maand van de opgegraven geschiedenis.

30 oktober 2018

Oktober, de maand van de opgegraven geschiedenis. Een verhaal van de Goese Beestenmarkt.

Lees verder >>

Neolithische geslepen bijl gevonden.

09 oktober 2018

Bijzondere Neolithische bijl gevonden in De Warretjes, gemeente Kapelle.

Lees verder >>

Nationale Archeologiedagen 2018!

04 oktober 2018

12, 13 en 14 oktober is het zover, dan zijn het weer Nationale Archeologiedagen

Lees verder >>

De jaren '18'.

03 oktober 2018

Vanmiddag 3 oktober vindt in de publiekshal van het stadskantoor in Goes de opnening van de expositie '18 plaats.

Lees verder >>

Goes en zijn 'grote" vaart

25 september 2018

In het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed wordt maandelijks een thema uitgelicht. In september is dat "Beladen Erfgoed".

Lees verder >>

Landgoederen en buitenplaatsen

24 september 2018

Archeologische buitenplaatsen op de Bevelanden?

Lees verder >>

Eeuwen oude houten kade in Goes

20 september 2018

Goese Houtkade geeft oude houten kade prijs

Lees verder >>

Erfgoed is van ons allemaal.

02 augustus 2018

Iedereen droomt ervan ooit een schat te vinden, maar....

Lees verder >>

Goese Bunkers.

26 juni 2018

Juni staat in het Europees jaar van het Cultureelerfgoed in het teken van de verdedigingslinies. Ook deze zijn in Goes te vinden.

Lees verder >>

Landgebruik in Lagen.

20 juni 2018

De Zeeuwse archeologie is erg vervlochten met de geologie. De ligging van deze lagen valt nu te raadplegen via een nieuwe web-applicatie.

Lees verder >>

Veen- en zoutwinning.

15 juni 2018

In de Middeleeuwen werd veel veen gewonnen om zout uit te winnen.

Lees verder >>

Zeeland, land van zee en dijken.

14 juni 2018

Voor een provincie als Zeeland zijn dijken het voorbeeld van het gemaakte landschap.

Lees verder >>

Romeinse boerderij in Smokkelhoek

13 juni 2018

Op bedrijventerrein Smokkelhoek in de gemeente Kapelle is ADC Archeoprojecten in opdracht van de gemeente Kapelle bezig met een archeologisch onderzoek.

Lees verder >>

Tweede symposium Romeinse kust

12 april 2018

Tweede symposium Romeinse kust op 23 april 2018.

Lees verder >>

Archeologisch onderzoek aan de Voorstad

30 maart 2018

De afgelopen twee weken hebben archeologen van Artefact! onderzoek verricht naar resten uit de 17de-20ste eeuw aan de Voorstad in Goes.

Lees verder >>

Een bijzondere waterput

27 maart 2018

Waterputten worden regelmatig aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek. Toch zijn ze niet allemaal hetzelfde.

Lees verder >>

Bier...bittere noodzaak

07 februari 2018

Tegenwoordig is ons drinkwater geschikt voor consumptie. Vroeger was dat niet het geval. Vaak was het drinken van bier bittere noodzaak.

Lees verder >>

Drie koningenkan

04 januari 2018

Drie koningenkan van kasteel de Hellenburg.

Lees verder >>

2018 Europees jaar cultureel erfgoed

01 januari 2018

Het OAS besteed aandacht aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Lees verder >>

Tentoonstelling Reimerswaal

13 december 2017

De verdronken stad Reimerswaal is sinds oktober 2017 het enige Rijksmonument van een verdronken stad in Nederland.

Lees verder >>

Lezing Heemkundige Kring de Bevelanden

07 december 2017

Op dinsdag 12 december 2017 geeft regio archeoloog Karel-Jan Kerckhaert een lezing voor de Heemkundige kring de Bevelanden.

Lees verder >>

Kruiningen lijkt eeuwen ouder.

30 november 2017

Bij archeologisch onderzoek aan het Oude Plein in Kruiningen is een middeleeuwse schijffibula gevonden. Kruiningen lijkt daarmee eeuwen ouder.

Lees verder >>

Tentoonstelling "Romeinse kust"

14 november 2017

Vanaf zaterdag 18 november kan in het Zeeuws Museum de Romeinse kust worden herbeleefd.

Lees verder >>

Excursie naar verdronken Nieuwlande!

09 november 2017

Excursie naar Nieuwlande op 22 en 23 november.

Lees verder >>

"Nieuwe" vondst uit Goese vest

07 november 2017

Aan de expositie ‘Goese vesten 600 jaar’ in het Stadskantoor is een eeuwenoud kannetje toegevoegd dat afkomstig is uit de Westvest.

Lees verder >>

Een nederzetting.... of niet....

31 oktober 2017

Archeologisch onderzoek bij 's-Heer Arendskerke levert bijzonder resultaat op.

Lees verder >>

Zonovergoten Nationale archeologiedagen

19 oktober 2017

Afgelopen weekend werden de nationale archeologie dagen georganiseerd. Ook het OAS nam hieraan deel.

Lees verder >>

Goese vesten 600 jaar

27 september 2017

De Goese Vesten 600 jaar, en dat moet gevierd!

Lees verder >>

Verdronken Reimerswaal Rijksmonument

25 september 2017

Na jaren van onderzoek is het zover, de voormalige stad Reimerswaal is aangewezen als archeologisch rijksmonument.

Lees verder >>

Neanderthalers in Zeeland?

22 augustus 2017

In 1957 gevonden onderkaak mogelijk aanwijzing voor het bestaan van Neanderthalers in Zeeland.

Lees verder >>

Nieuwe richtlijnen archeologie

18 juli 2017

Op 11 juli heeft Gedeputeerde Staten de nieuwe richtlijnen voor archeologisch onderzoek in Zeeland vastgesteld.

Lees verder >>

Jaarbericht 2016

16 mei 2017

Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband publiceert jaarbericht over 2016

Lees verder >>

Bewoningsresten aan de Ramusstraat

30 maart 2017

Archeologisch vooronderzoek aan de Ramusstraat in Goes geeft bewoningsresten uit 1500 prijs.

Lees verder >>

Romeinen wonnen veen op Tholen

23 maart 2017

Archeologen vinden sporen van Romeinse veenwinning op Tholen.

Lees verder >>

Middeleeuwse bewoning in Kruiningen

21 maart 2017

Tijdens graafwerkzaamheden aan de Slotstraat in het centrum van Kruiningen hebben archeologen afgelopen week middeleeuwse bewoningresten aangetroffen.

Lees verder >>

Laatste archeologische loodjes voor Slot

09 februari 2017

Een jaar na de start van de werkzaamheden worden de laatste archeologische werkzaamheden verricht in de tuin van Slot Oostende.

Lees verder >>

OAS-Archeologiebeleid functioneert goed

02 februari 2017

Vijf jaar na de invoering van het gemeentelijk archeologiebeleid is het tijd voor een evaluatie.

Lees verder >>

Archeologische tentoonstelling Goes

14 december 2016

Donderdag 15 december om 19:00 wordt de archeologische tentoonstelling geopend over het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Goes tot 1586.

Lees verder >>

150 jaar kanaal door Zuid-Beveland

20 september 2016

In 2016 bestaat het kanaal door Zuid-Beveland 150 jaar. Maar zijn er tijdens de aanleg ook archeologische vondsten gedaan?

Lees verder >>

OAS jaarbericht 2015 online

16 augustus 2016

Het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband publiceert het jaarbericht over 2015 (bron Foto gemeente Goes).

Lees verder >>

Slot Oostende geeft geheimen prijs

17 mei 2016

Het archeologisch onderzoek naar Slot Oostende in Goes is nu een aantal weken aan de gang. Wethouder Derk Alsema kwam daarom poolshoogte nemen.

Lees verder >>

Archeologische tentoonstelling Tholen

21 april 2016

In het gemeentehuis van Tholen, aan de Hof van Tholen 2, zijn vanaf 22 april a.s. de vondsten van recent archeologisch onderzoek tentoongesteld.

Lees verder >>

Veel belangstelling excursie Tolsende

19 april 2016

Vanuit Zeeuwse Ankers werd op 12 en 13 april jl. een excursie georganiseerd naar de verdronken dorpen Nieuwlande en Tolsende.

Lees verder >>

Zeeland en de Romeinse kust

04 april 2016

Het Rijksmuseum van Oudheden toont vanaf 1 april een tentoonstelling over de Romeinse kust. natuurlijk mag Colijnsplaat hierin niet ontbreken.

Lees verder >>

Archeologie voor gemeenten

02 maart 2016

Het project Archeologie voor gemeenten heeft vragen, knelpunten en behoeften van gemeenten over archeologie geïnventariseerd.

Lees verder >>

Slot Ostende archeologisch onderzocht

18 december 2015

Meer dan zestig aanwezigen luisteren naar nieuwe archeologische ontdekkingen in de kelder van Slot Ostende.

Lees verder >>

Reimerswaal.....een rijksmonument

30 november 2015

Op donderdag 3 december vindt een hoorzitting plaats over het aanwijzen van het verdronken Reimerswaal als archeologisch rijksmonument.

Lees verder >>

Lezing donderdag 19 november 2015

18 november 2015

Op donderdag 19 november geeft Karel-Jan Kerckhaert een lezing over archeologie rond de Oosterschelde voor de leden van de heemkundige kring de Bevelanden

Lees verder >>

Resten 17de eeuws Kortgene ontdekt

07 september 2015

Tijdens werkzaamheden aan de Hoofdstraat 44 in Kortgene zijn resten uit de 17de eeuw aangetroffen.

Lees verder >>

Het rijke verleden van Slot Ostende

27 augustus 2015

In het kader van de mogelijke herbestemming van het voormalige Slot Ostende in Goes wordt archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Lees verder >>

OAS jaarbericht 2014 online

25 augustus 2015

Het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband publiceert het jaarbericht over 2014.

Lees verder >>

Berg van Troje onderzocht

13 juli 2015

Onderzoek bij de berg van Troje door leden OAS bezocht.

Lees verder >>

OAS website online!

25 mei 2015

Het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband opent een nieuwe website.

Lees verder >>

Ontdekking vijftiende-eeuwse zoutproduct

22 mei 2015

Archeologisch onderzoek Kruittoren

Lees verder >>

Prehistorische pijlpunt gevonden

22 mei 2015

Den Inkel ... oud jachtgebied?

Lees verder >>

De Zeeuwse Amateur Archeologen Dag

26 januari 2015

OAS adviseur bij ZAAD

Lees verder >>