Archeologie voor gemeenten en de beste voorbeelden uit de praktijk.

Gepubliceerd: 02 maart 2016

40r-2007_1219ringwalburg_burgh0024nr2.jpg - SCEZ OAS

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden tot heden. Deze resten bevinden zich in de Nederlandse bodem, op het land en in het water. Veel ligt onzichtbaar in de bodem verborgen desondanks staat behoud van deze resten centraal in de zorg voor het archeologisch erfgoed.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten zich bewust geworden van het belang van deze resten en nemen zij bijvoorbeeld archeologie al goed mee in hun ruimtelijke ordening. Toch is er behoefte aan meer specifieke kennis, bijvoorbeeld hoe men onnodige opgravingsverplichtingen kan voorkomen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt hierbij door kennis te ontwikkelen, deze te delen met partijen binnen en buiten de archeologie, en hen van advies te voorzien. Een voorbeeld van deze taken is het project Archeologie voor gemeenten.

Het project Archeologie voor gemeenten bied uitkomst.

Tijdens dit project heeft de RCE vragen, knelpunten en behoeften van gemeenten over archeologie geïnventariseerd, in relatie tot ruimtelijke ordening. Aansluitend heeft zij goede voorbeelden uit het hele land verzameld. Er moet hierbij gedacht worden aan bestemmingsplannen, vrijstellingsbeleid, jurisprudentie, burgerparticipatie of nadeelcompensatieregelingen. Tijdens het project is  samengewerkt met andere partijen en geput uit bestaande kennis en expertise om gemeenten verder te brengen.
Zo is een belangrijke kennisbron voor gemeentebesturen, ambtenaren ruimtelijke ordening en monumentenzorg ontstaan.

Best practises
De beste voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe we in Nederland met ons archeologisch erfgoed omgaan en dienen ter inspiratie voor toekomstige projecten. Klik op de onderstaande link voor meer informatie over o.a. de romeinse villa ‘Plasmolen”,  kasteel Cranendonck,  het prehistorisch grafveld de Busjop en nog meer.

best-practices


 

<< Terug naar overzicht