Archeologisch onderzoek aan de Voorstad in Goes

Gepubliceerd: 03 april 2018

gzs-2018-03-27-photo-00000003.jpg - SCEZ OAS

Aan de Oostsingel in Goes wordt een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. In aanloop naar het uitgraven van de bouwput was een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat, ondanks de verstoring door het slopen, de kans groot was dat binnen de contouren van het plangebied resten van bewoning uit de Nieuwe Tijd aanwezig waren. Daarom is het uitgraven van de bouwput archeologisch begeleid. Hierbij kwamen archeologen van Artefact! uit Zaamslag sporen tegen van waterputten, waterkelders, funderingen, greppels etc uit een periode tussen de 17de en 20ste eeuw. Deze behoren bij bewoning die hier vanaf de 17de eeuw aanwezig is geweest. Opmerkelijk was dat de waarschijnlijk 17de-19de eeuwse greppel beschoeid was met palen. Verder leverde het onderzoek een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal op. De archeologen hebben hun werkzaamheden afgerond en gaan nu aan de slag met de verdere analyse van de vondsten. In de loop van het jaar zullen zij daarover een rapport publiceren.

 

<< Terug naar overzicht