Opening archeologische tentoonstelling gemeentekantoor Goes

Gepubliceerd: 14 december 2016

cgi-20161215_190706.jpg - SCEZ OAS

Binnen de gemeente Goes wordt regelmatig archeologisch onderzoek uitgevoerd. De vondsten die hierbij worden gedaan zijn echter maar af en toe te zien. Omdat de gemeente Goes vindt dat dit moet veranderen, heeft zij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) afdeling Zeeland gevraagd een tentoonstelling in te richten. Zij hebben ter gelegenheid van hun 60-jarig jubileum de uitdaging met veel plezier opgepakt.

Het thema van de tentoonstelling is de ontwikkeling van Goes van dorp tot stad. In de tentoonstelling zijn vondsten te zien die een periode bestrijken vanaf het begin van onze jaartelling tot 1586. De vondsten die worden getoond zijn niet alleen aangetroffen tijdens regulier archeologisch onderzoek ook zijn vondsten te zien van metaaldetectoramateurs. Dit zorgt er niet alleen voor dat in de tentoonstelling vondsten te zien zijn die nog niet eerder aan het grote publiek zijn getoond, ook laat deze een bonte verzameling van voorwerpen zien die een goede afspiegeling vormen van de materiële cultuur in Goes tot 1586.

Om 19:00 zal de tentoonstelling worden geopend door wethouder Alssema waarna iedereen zich kan vergapen aan de pracht en praal in de vitrines. De opening is vrij toegankelijk. Bent u donderdag verhinderd, geen probleem. De tentoonstelling is nog tot juli 2017 te zien in de hal van het gemeentekantoor.

<< Terug naar overzicht