Laat Middeleeuwse bewoning aan de Ramusstraat in Goes

Gepubliceerd: 30 maart 2017

qsp-goes_ramusstraat2.jpg - SCEZ OAS

Omdat Aannemingsbedrijf Fraanje BV. nieuwbouw realiseert aan de Ramusstraat in Goes is eerder deze week een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door het aanleggen van een smalle proefsleuf. Uit historisch onderzoek bleek eerder dat hier vroeger bebouwing had gestaan. Door middel van een proefsleuf is nu gecontroleerd of, waar en hoe diep nog sporen aanwezig zijn van deze bebouwing.

Ondanks dat de sleuf maar een zeer beperkt oppervlak heeft, zijn sporen van een huis en een waterkelder aangetroffen (foto RAAP Archeologisch Adviesbureau). Daarnaast zijn ook veel vondsten verzameld. Deze maken duidelijk dat hier in ieder geval mensen hebben gewoond tussen 1500 en 1700. Omdat voor de nieuwbouwplannen een bouwput uitgegraven dient te worden tot beneden de hoogte waarop sporen zijn aangetroffen, kunnen de sporen niet bewaard blijven. Bovendien vermoeden de archeologen dat er nog meer sporen en vondsten in de directe omgeving aanwezig zijn. Daarom zal bij het uitgraven van de bouwput een archeoloog van RAAP archeologisch Adviesbureau aanwezig zijn. Deze documenteerd alle sporen en verzameld alle vondsten zodat een goed beeld verkregen wordt van de aanwezige bebouwing. Dit alles zal gerapporteerd worden zodat ook dit stukje van het verleden van Goes bewaard blijft.

<< Terug naar overzicht