Een bijzondere waterput

Gepubliceerd: 27 maart 2018

dy5-00054-2__in_situ_.jpg - SCEZ OAS

Tijdens archeologisch onderzoek worden met grote regelmaat waterputten aangetroffen. Vaak zijn het gemetselde bakstenen putten in allerlei vormen en maten. Uit het buitengebied van Goes komt een opmerkelijke exemplaar. Deze was niet gemetseld maar bestond uit een houten ton die gefundeerd was op een horizontaal gelegd houten wagenwiel. Het wagenwiel heeft een diameter van iets meer dan een meter. Het vondstmateriaal en de historische bronnen maken duidelijk dat deze waterput zeer waarschijnlijk bij een vijftiende/zestiende eeuwse boerderij hoort met de naam "De Witte Hoefjes".
Het wagenwiel toont duidelijk sporen van slijtage waardoor gesteld kan worden dat het om hergebruikt exemplaar gaat. Wat precies de functie van het wagenwiel is geweest binnen de waterput, is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat het als fundering heeft gediend. De onderzoekers stellen echter dat ook een functie als filter tot de mogelijkheden behoort. Waarschijnlijk zullen we het nooit weten maar duidelijk is wel dat dit een bijzondere waterput is geweest.

 

<< Terug naar overzicht