Eeuwen oude houten kade in Goes

Gepubliceerd: 20 september 2018

mlr-d9b15b8a-547b-4c98-a5c7-65a909228c2c.jpg - SCEZ OAS

Het terrein aan de Houtkade 40 in Goes zal in de komende jaren worden heringericht. Omdat dit gebied binnen de oude haven van Goes valt en omdat uit de directe omgeving al meer archeologische resten bekend zijn, geldt hier een hoge archeologische verwachting. Daarom hebben archeologen van Artefact! een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Bij dat onderzoek troffen ze resten aan van een houten bouwwerk dat later is geïnterpreteerd als een havenhoofd of kadewerk. Het bouwwerk bestaat uit vijf á zes rijen van naast elkaar ingeslagen houten palen. Op gepaste afstand van deze rijen met palen liggen zowel in het oosten als het westen balken, welke op hun plaats gehouden worden door staakjes. De archeologische en historische waarde maakt dat het hier een structuur van boven regionaal belang betreft. 

Aangezien de toekomstig ontwikkeling het niet toelaten dat de resten in de bodem bewaard blijven, is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk. HIerbij worden alles gedocumenteerd en bemonsterd. Daarna worden alle gegevens meegenomen naar het kantoor van Artefact! waar ze verder zullen worden onderzocht en uitgewerkt.

nu.nl

<< Terug naar overzicht