Goese Bunkers.

Gepubliceerd: 26 juni 2018

zcb-0235.jpg - SCEZ OAS

De Tweede Wereldoorlog is nog geen honderd jaar voorbij en toch behoren de resten ervan al tot het studiegebied van de archeologie. Ook op de Bevelanden zijn sporen aanwezig uit deze periode. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de Bathstelling en de Zanddijkstelling

Ook de Duitse bezetter heeft sporen in het landschap achtergelaten. Dit werd eens te meer duidelijk toen in de nazomer van 2014 binnen in een klein grasveldje in de Goese nieuwbouwwijk Aria vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland een zogenaamde Tobruk bunker veiligstelden (foto, bron Bevrijdingsmuseum Zeeland). Nadat zij eerst een grondig historisch onderzoek hadden uitgevoerd naar de exacte ligging van de bunkers starten de werkzaamheden en werden twee bunkers afgevoerd naar het bevrijdingsmuseum.

Oorspronkelijk staken de bunkers net boven het maaiveld uit en deden ze waarschijnlijk dienst bij de bewaking van een uitwijklocatie voor een regimentshoofdkwartier of hadden ze een communicatie functie. Duidelijk is wel dat ze onderdeel uitmaakten van een belangrijk complex. 

Dat de bunkers tijdens het veiligstellen niet meer aan het oppervlak zichtbaar waren is het gevolg van een ingreep door de eigenaar van de grond direct na de Tweede Wereldoorlog. Omdat de bunkers zeer sterk en massief waren was het afbreken een zeer kostbare zaak. Omdat de eigenaar de grond toch wilde gebruiken voor de akkerbouw beloot hij naast de bunker een groot gat te graven en hierin vervolgens de bunkers te duwen. Daar bleven ze vervolgens liggen tot 2014. Toen zijn ze opgegraven en vervoerd naar het bevrijdingsmuseum Zeeland. Daar zijn ze nu weer in al hun luister hersteld en te bezichtingen

<< Terug naar overzicht