Grenzeloos Erfgoed (Europa en de Bevelanden)

Gepubliceerd: 19 december 2018

bub-350_233_t6r-photo-2018-06-13-14-50-15__1_.jpg - SCEZ OAS

In mei-juni 2018 vond op het bedrijventerrein Smokkelhoek in Kapelle een opgraving plaats. Al in de periode 2003-2009 was hier tijdens diverse archeologische vooronderzoeken een Romeinse vindplaats aangetroffen. Het was toen alleen niet duidelijk of het om een plaats ging waar zout werd geproduceerd of waar mensen hadden gewoond. Ook in de omgeving van de vindplaats werden veel vondsten waardoor het duidelijk was dat ook daar in de Romeinse Tijd mensen hadden geleefd. Omdat de bodem buiten de vindplaats verstoord was is daar geen verder onderzoek uitgevoerd.

Ondanks dat het onderzoek van mei-juni 2018 nog slechts voorlopige resultaten kent is al wel duidelijk dat de hier mensen hebben gewoond. Tijdens de opgraving werd meer dan honderd kilo vondsten gedaan. Opmerkelijk hieraan is dat de aardewerk scherven tussne deze vondsten voor meer dan 90% niet afkomstig zijn uit de regio. Veel van het aardewerk komt uit het huidige Noord-Frankrijk en het Duitse Rijnland. Het aardewerk verwijst daarmee direct naar lange afstands handelscontacten die de bewoners van het huidige Smokkelhoek moeten hebben gehad. Ook wijst de samenstelling van het vondstcomplex op huisraad en niet op industriële productie.

Ook het massaal aangetroffen contructiehout van minimaal een boerderij, wijst op contacten van boven regionale aard. Lange balken die bovenop het veen lagen werden op hun plaats gehouden door in de bodem ingedreven palen met bovenin een inkeping. De balk lag in deze inkeping. Deze manier van bouwen wordt weinig tot niet aangetroffen in de landelijke bouwtraditie. Ze is wel typisch voor militaire gebouwen. Dit wijst er waarschijnlijk op dat contacten bestonden met de militaire zone rondom de limes (de Romeinse Rijksgrens). Dit maakt duidelijk dat de Bevelanden al jaren onderdeel zijn van een groter geheel.

<< Terug naar overzicht