Kruiningen lijkt eeuwen ouder.

Gepubliceerd: 30 november 2017

hvj-thumb_img_0751_1024_1.jpg - SCEZ OAS

De afgelopen twee weken zijn archeologen van ArteFact! bezig geweest met een archeologisch opgraving aan het Oude Plein in Kruiningen. Gesteund door vrijwilligers hebben zij daar Kruiningse bewoningssporen uit de afgelopen eeuwen vastgelegd. Sporen van de voormalige brouwerij en laatmiddeleeuwse bewoning werden opgetekend en onderzocht.

De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat binnen het onderzochte gebied in de Middeleeuwen een straatje aanwezig was met aan weerszijden huizen. Wat nu nog rest van die huizen zijn de onderste rij bakstenen. Omdat de baksteen zeer zacht is en er nog zo weinig van de huizen over is, moet voorzichtig worden gegraven.

Een onverwachte vondst werd twee dagen geleden gedaan door een van de vrijwilligers. Met een metaaldetactor werd in een ophooglaag een middeleeuwse schijffibula gevonden. Deze schijffibula is versierd met een malthezerkruis. Ondanks dat het voorwerp maar een kleine twee centimeter groot is bevat het een bron aan informatie. Geheel tegen de verwachting in dateert dit voorwerp uit de periode van de 9de tot en met de 11de eeuw. Aangezien de oudste historische vermelding van Kruiningen uit het begin van de 13de eeuw dateert zorgt dit voorwerp ervoor dat de geschiedenis van Kruiningen 100 en mogelijk zelfs 300 jaar eerder is begonnen.
Bewoningssporen uit deze periode zijn niet aangetroffen maar het ligt voor de hand dat op de onderzoekslocatie, of in ieder geval in de buurt bewoning uit de periode van de schijffibula aanwezig moet zijn.  

Vrijdag zullen de werkzaamheden worden afgerond. Vanaf dan zal verder worden gegaan met de herinrichting van het Oude Plein. De archeologische resten die op een dieper niveau aanwezig zijn worden daarmee goed afgedekt en bewaard voor toekomstige generaties.

 

(Foto: David Kneuvels ArteFact)

<< Terug naar overzicht