Prehistorische mens in Den Inkel

Gepubliceerd: 23 mei 2015

smk-midden_neolithische_pijlpunt_den_inkel_3.jpg - SCEZ OAS

Tijdens een archeologische begeleiding bij werkzaamheden van waterschap Scheldestromen in natuurgebied Den Inkel ten oosten van Kruiningen is een jong-Neolithische pijlpunt gevonden. Vondsten uit het Neolithicum zijn in het verleden meer aangetroffen in Zeeland. Deze zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de grensstreek met België en de strandwallen, de drogere delen in een toen grotendeels nat Zeeuws Landschap.
Aangenomen wordt dat het gebied achter de strandwallen, het poelgebied, slechts beperkt gebruikt werd. Waarschijnlijk trok het water wel veel dieren aan waardoor het een goede plaats was voor de jacht. Daarom is het niet verwonderlijk dat de vondst uit Den Inkel een pijlpunt is.
De vondst brengt geen verandering in onze kijk op de bewoning van Zeeland in deze periode maar het is wel een aanwijzing dat de mens het gebied wel degelijk gebruikte.

<< Terug naar overzicht