Archeologen vinden resten van 17de eeuws Kortgene

Gepubliceerd: 08 september 2015

a9f-afbeelding_hoofdstraat_44_bijgesneden.jpg - SCEZ OAS

Bij het uitgraven van een bouwput en funderingen aan de Hoofdstraat 44 in Kortgene zijn archeologen gestuit op archeologische resten. Het gaat om een achterwand van een huis en een bij dit huis behorende beerput. De analyse van het vondstmateriaal en het formaat van de gebruikte bakstenen wijst uit dat het gaat om een huis dat hier aan het einde van de 17de en begin 18de eeuw moet hebben gestaan. Deze vondsten zijn niet uniek maar verwijzen wel naar een belangrijke periode in de geschiedenis van Noord-Beveland. Zij horen namelijk bij een van de eerste huizen die hier gebouwd zijn nadat grote delen van Noord-Beveland jaren lang onderwater had gestaan. Omdat de nieuwbouwplannen de bodem niet diepgaand hebben verstoord zijn bijna alle sporen ter plaatse bewaard.

<< Terug naar overzicht