Bedrijventerrein Smokkelhoek geeft Romeins geheim prijs.

Gepubliceerd: 13 juni 2018

t6r-photo-2018-06-13-14-50-15.jpg - SCEZ OAS

Tijdens een archeologisch vooronderzoek in 2006 waren archeologen al gestuit op een deel van de archeologische resten. Op basis van het vele aardewerk dat toen werd gevonden waren de sporen gedatereerd in de Romeinse Tijd. Aangenomen werd dat het ging om sporen die hoorden bij een industriële vindplaats die mogelijk te maken had met zoutwinning. Na afloop van dat onderzoek waren de resten weer afgedekt en lagen ze veilig opgeborgen in de bodem.

Nu het perceel waarbinnen de resten liggen in de nabije toekomst zal worden ontwikkeld, moesten de archeologische resten ex situ worden veiliggesteld. Dit houdt in dat alle sporen en vondsten worden opgegraven en vervolgens op een andere plaats (het archeologisch depot van de provincie Zeeland) worden bewaard. 

Het huidige onderzoek heeft veel vondsten opgeleverd. Het gaat voornamelijk om scherven van aardewerk. Opvallend is dat dit aardewerk vooral geïmporteerd is. Op basis daarvan en op basis van de aangetroffen vormen hebben de archeologen nu al kunnen concluderen dat de resten dateren uit de late tweede en vroege derde eeuw na Chr.. Ook Weten ze nu dat de resten niet horen bij een industriële vindplaats maar dat het hier de resten betreft van een inheemse boederij. Dit maakt de vindplaats nog belangrijker omdat in Zeeland nog niet eerder resten van bewoning uit deze periode zijn aangetroffen.

Eind deze week zit het archeologisch onderzoek er op. De archeologen gaan dan aan de slag met het verwerken van de sporen. Het resultaat zal uiteindelijk een rapport zijn op basis waarvan een hele nieuwe periode aan de bewoningsgeschiedenis van Zeeland kan worden toegevoegd. 

 

<< Terug naar overzicht