Slot Ostende geeft geheimen langzaam maar zeker prijs

Gepubliceerd: 26 januari 2016

ocw-pilaar.jpg - SCEZ OAS

Op donderdag 19 november j.l. gaf Karel-Jan Kerckhaert een lezing voor de Heemkunde kring de Bevelanden. Ongeveer 65 mensen waren naar het Historisch Museum de Bevelanden gekomen om daar te luisteren naar de resultaten van recent archeologisch onderzoek naar Kasteelterreinen op de Bevelanden. Vooral het onderzoek naar het kasteel van Goes 'Slot Ostende' sprak tot de verbeelding. Bij onderzoek naar de 15de eeuwse kelder onder het pand is namelijk een meter onder het huidige loopniveau de oorspronkelijke vloer teruggevonden. De bakstenen in de vloer leken gisteren gelegd en als klap op de vuurpijl bleken de bekende pilaren van de kruisribgewelven van de kelder ook over een diepte van een meter door te lopen en bovendien perfect bewaard te zijn. De aanwezigen verbaasden zich over de vele details die nog zichtbaar waren. In de loop van 2016 zal de kelder waarschijnlijk verder onderzocht worden. Over de resultaten van het onderzoek wordt u hier op de hoogte gehouden.

<< Terug naar overzicht