Zeeland, land van zee en dijken.

Gepubliceerd: 14 juni 2018

xv0-s_heer_arendskerke_poldersedijk_doorsnede__32_.jpg - SCEZ OAS

In een provincie als Zeeland, waarvan grote delen beneden NAP liggen, zijn dijken van levensbelang. Zonder die dijken staan grote delen onder water. Dit geldt zeker ook voor de gemeenten op de Bevelanden en Tholen. Al vroeg, mogelijk in de Romeinse Tijd maar zeker vanaf de Middeleeuwen, hebben de bewoners van Zeeland dit doorgehad. Als bescherming tegen het water legden zij ter bescherming dijken aan.

De (Middeleeuwse) dijken kun je zien als de ruggengraat van het Zeeuws landschap. Desondanks zijn het geen statische elementen in het landschap. Op het moment dat een dijk tijdens een stormvloed bezweek werd deze weer hersteld. Dit leidde tot een regelmatig terugkerend patroon van wielen of weelen. Een andere aanpassing die vooral archeologisch zijn weerslag heeft is het ophogen van dijken en dijksegmenten. Als een dijk om wat voor reden dan ook niet hoog genoeg meer was werd hier gewoon een nieuwe laag bovenop gelegd. 

Archeologische en historische informatie over dijken spelen een cruciale rol in de geschiedenis van Zeeland. het is niet voor niets dat de Provincie Zeeland bij het vaststellen van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland het onderzoek naar de dijken als kern thema heeft opgenomen. Zo zal in de komende jaren meer en meer informatie verzameld worden over het ontstaan en de ontwikkeling van Zeeland en zijn dijken. 

<< Terug naar overzicht